Typograf historie

Da en generalforsamling i »Den Typografiske Forening« besluttede at udgive
nærværende værk, var det meningen kun at skildre foreningens 25 års virksomhed.
Under forarbejderne hertil lykkedes det imidlertid, dels gennem Det store Kongelige
Bibliotek, dels gennem »Typografernes Hjælpekasser«, at opspore så meget interessant
stof til de gamle bogtrykkersvendes liv og første organisation, at jeg ikke tøvede med at
udvide rammen til »Den Typografiske Forenings« historie, således at skildringen også
kom til at omfatte foregående tider.

Forøvrigt var det ikke let at samle bidragene til foreningens historie. Der er kun dårligt
holdt hævd over det vigtigste, ikke engang »Typograf Tidendes« første årgang fandtes i
foreningens arkiv.


Det er kun naturligt, at jeg bringer alle, som har ydet mig bistand, min hjerteligste tak;
og navnlig finder jeg på typografernes vegne anledning til på dette sted at takke hr.
professor Nyrop for de i sin tid i »Skandinavisk Bogtrykkertidende« foretagne historiske
undersøgelser, uden hvilke det nærværende arbejde intet holdepunkt havde haft.


København, den 20 juni 1894.

Download hele historien HER