Seneste nyt
             - til beboer & medlemmer.

 

Seneste referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling. Se dem Tryk her

 

 

 

 

Foreningen er stiftet på en generalforsamling den 29. august 1857.

Hjemstedet er Københavns Kommune, Tagensvej 200, kælderen, 2400 København NV.

Foreningens formål er, som selvejende institution, at eje og administrere de formueeffekter af enhver art, der til enhver tid måtte blive henlagt under Typografernes Stiftelser, som dem tilhørende, herunder de af Typografernes Stiftelser til enhver tid tilhørende ejendomme, samt i det omfang at Typografernes Stiftelsers økonomi tillader det, efter bestyrelsens skøn at uddele en passende del af overskuddet som legater og anden understøttelse til medlemmer og disses ægtefæller.

 

  Se 150 års jubilæumsskrift for Typografernes Stiftelser Tryk her